Novinky

Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • Daňové přiznání
  • Daňové změny

Finanční správa na dnešní tiskové konferenci představila své výsledky a plány. Od roku 2014 se začaly projevovat příznivé dopady desítek zaváděných opatření do efektivity výběru daní, který v letech 2014, 2015 a za první tři čtvrtletí roku 2016 vzrostl oproti roku 2013 o více než 321 mld. Kč. Přesto, že po celou dobu a v každém roce docházelo ke snižování daňové zátěže obyvatelstva, a to v celkovém úhrnu o více než 30 mld. Kč, jsou inkasa DPH, daně z příjmu i spotřební daně na svých historických maximech.

„Porovnání meziročních růstů ekonomiky v jednotlivých letech s meziročním přírůstkem daňových příjmů dává jasný důkaz, že za vyšším daňovým výběrem stojí především lepší práce Finanční správy. Nůžky mezi velikostí růstu ekonomiky a růstem daňových příjmů se navíc každým rokem rozevírají, takže zatímco na konci září 2016 daňové příjmy meziročně narostly o 7,4%, odhad růstu ekonomiky je pouze 3,5%, což je méně než poloviční vliv,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Od září letošního roku získala Finanční správa díky kumulaci většího množství dat a časových řad díky úspěšně fungujícímu kontrolnímu hlášení k dispozici pokročilý analytický nástroj – tzv. těžkou analytiku. „Na rozdíl od dosavadních analytických postupů tak získáváme možnost kompletního zmapování a vykreslení distribučního řetězce zasaženého karuselovým podvodem, včetně vazeb na zahraniční subjekt. V současnosti napříč Českou republikou prověřujeme desítky takovýchto schémat,“ upozornil generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. „Úspěšné zpřetrhávání sítí karuselových podvodů potvrzuje už inkaso DPH za samotné září a jeho meziroční nárůst o 13,6 mld. Kč,“ dodal Martin Janeček.

  2013 Přírůstek
2013/2014
Přírůstek
2013/2015
Přírůstek
3Q 2013/ 3Q 2016
Celkový přírůstek
DPH 308,5 +14,4 +23,3 +25,1 +62,8
DPFO 141,6 +5,2 +12,7  +22,1 +40
Spotřební daně 137,6 -2,1 +7,1  +14 +19
Pojistné 544,2 +16,7 +49,7 +60 +126,4
DPPO 120,7 +11,7 +26,8 +34,9 +73,4
CELKEM  1 294,9   +45,9 +119,6   +156,1 321,6 

 

Finanční správa se kromě zlepšování výběru daní zaměřuje také na zlepšování svého přístupu k plátcům a poplatníkům. „Jsou zde tři trendy, ve kterých Finanční správa dosáhla významných pokroků a které bude i nadále prohlubovat. Je to elektronizace, zjednodušování a snižování daňové zátěže obyvatel díky lepšímu výběru daní,“ uvedla ke směřování Finanční správy náměstkyně Ministerstva financí pro daně a cla Alena Schillerová.

V oblasti zjednodušování proto Ministerstvo financí chystá několik významných novinek, z nichž nejdůležitější je rozšíření a zatraktivnění institutu takzvané paušální daně s navrhovanou účinností od roku 2017. „Půjde o možnost podnikatele dohodnout se dopředu s Finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů. To je za jistých okolností ze zákona možné již dnes, ale počet podnikatelů, kteří této možnosti využívají, je pouze asi 50. To je dáno jednak nízkým povědomím o této možnosti, ale především legislativními bariérami, které my nyní odbouráváme a vytvoříme i praktický návod a metodiku, jak si o tuto možnost zažádat. Dáváme tak podnikatelům prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků,“ doplnila Alena Schillerová.

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, přichází Finanční správa s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok. Více informací v tiskové zprávě Finanční správy.

Dokumenty ke stažení

 

 

Nejčtenější