Novinky

ČR přistoupila ke statistickému standardu SDDS Plus MMF

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká národní banka
  • Mezinárodní měnový fond
  • Veřejný sektor
  • Český statistický úřad
  • Statistika

Česká republika se 4. dubna 2016 připojila k dalším osmi zemím, které splňují požadovaná kritéria statistické inciativy Mezinárodního měnového fondu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus). Cílem iniciativy je zveřejňovat kvalitní, transparentní a mezinárodně srovnatelná data makroekonomického vývoje, rozšířená o ukazatele finanční stability. Jde zejména o nové datové požadavky, jež byly identifikovány jako statisticky nedostatečně pokryté během nedávné globální krize.

Michal Žurovec, vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace MF
Marek Zeman, ředitel odboru komunikace ČNB
Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

Další informace pro Vás:

Česká republika se připojila k 8 vyspělým zemím v oblasti nejvyššího standardu statistického výkaznictví Mezinárodního měnového fondu. Standard SDDS Plus představuje vysoce transparentní ekonomická a finanční data s mezinárodní srovnatelností.

Přistoupení k novému standardu SDDS Plus je výsledkem úzké a intenzívní spolupráce ekonomických i technických expertů Ministerstva financí, České národní banky a Českého statistického úřadu v součinnosti s experty Mezinárodního měnového fondu. V současné době je do tohoto mezinárodního standardu zapojeno celkem sedm zemí Evropské unie, jako např. Německo či Francie, a USA.

Rozšířený standard distribuce dat umožňuje jednotnou prezentaci hlavních ekonomických a finančních ukazatelů. Údaje pokrývají v současné době období 6 až 17 let a jejich uživatel tak má možnost sledovat vývoj v čase. Pokud jde o formát dat, standard žádá vedle volitelné formy prezentace také otevřený formát SDMX. Ten je vhodný pro strojové zpracování, které usnadňuje práci s daty a snižuje náklady při jejich využívání.

SDDS Plus rozšiřuje o 9 nových ukazatelů stávající standard SDDS, který ČR plní již od roku 1998. Ministerstvo financí odpovídá za fiskální údaje představované nově 4 datovými kategoriemi. Dvě z nich pokrývají čtvrtletní údaje o příjmech, výdajích a dluhu celého sektoru vládních institucí. Zbylé ukazatele zaznamenávají vedle měsíčních příjmů a výdajů čtvrtletní dluh ústřední vlády v užším pokrytí (tj. státní rozpočet, resp. státní dluh).

Všechny fiskální údaje ČR, za které nese odpovědnost Ministerstvo financí, jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva. Kompletní sada dat v rámci SDDS Plus je za ČR prezentována na národní stránce, která je po dohodě všech tří institucí zřízená u České národní banky.

 

 


 

Bližší informace o SDDS Plus
Standard distribuce speciálních dat ve své rozšířené podobě, obecně známý spíše pod anglickým označením “Special Data Dissemination Standard Plus” (SDDS Plus), byl představen v roce 2012. Jedná se o nástroj k posílení a doplnění předchozích iniciativ Mezinárodního měnového fondu v oblasti datových zdrojů. Jeho účelem je napomáhat členským státům s uveřejňováním komplexních, včasných, dostupných a spolehlivých ekonomických a finančních dat.

Implementace SDDS Plus v České republice
Na základě výzvy Mezinárodního měnového fondu z podzimu 2012 projevila Česká republika v březnu 2013 zájem o zapojení se k rozšířenému standardu SDDS Plus. V září 2014 konstatovala mise Mezinárodního měnového fondu připravenost České republiky na přistoupení vzhledem k dostupnosti dat většiny nově navrhovaných ukazatelů. Časový odstup realizace byl spojen se zaváděním nových statistických manuálů v zemích EU a odlaďováním technické stránky na mezinárodní úrovni stejně jako v České republice.

Nejčtenější