Novinky

Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní spolupráce
  • Dohoda
  • Podpis dohody
  • Finanční správa
  • Boj proti daňovým únikům

Ministerstvo financí se ve středu 27. ledna 2016 podpisem Mnohostranné dohody o výměně Zpráv podle zemí (v mezinárodním kontextu známých jako Country-by-Country Reporting) připojilo mezi 31 zemí, které si budou automaticky vyměňovat informace sestavované nadnárodními společnostmi, jejichž sdílení je klíčové pro hodnocení převodních cen. K podpisu došlo během zasedání Výboru pro fiskální záležitosti OECD v Paříži.

Automatická výměna Zpráv podle zemí zvýší transparentnost transakcí nadnárodních společností a bude jedním z důležitých informačních pramenů Finanční správy pro rizikovou analýzu transferových cen těchto firem.

„Stejně jako v boji s úniky na DPH je těsná mezinárodní spolupráce nezbytná i pro efektivní boj s úniky na daních z příjmů. Tato mnohostranná dohoda nám pomůže eliminovat praxi, kdy si spřízněné subjekty ve vzájemných transakcích upravují ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění“, uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že proti vyvádění zisků do daňových rájů bude Finanční správa bojovat i prostřednictvím pokračující kontrolní akce na národní úrovni, která již přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč.

Podpis Dohody předpokládá přijetí navazující legislativy, na jejímž základě budou některé společnosti se sídlem v České republice vypracovávat za celou nadnárodní skupinu Zprávu podle zemí a pravidelně ji předávat finanční správě. Modelová legislativa OECD, sloužící jako vzor právní úpravy určené k implementaci Dohody, vztahuje tuto povinnost na skupiny spojených osob, které za daný fiskální rok dosáhnou konsolidovaných příjmů alespoň ve výši 750 mil. EUR. Pokud by mateřská společnost sídlila v zemi, která se nepodílí na systému výměny Zpráv podle zemí, povinnost zpracovat zprávu na jiného člena skupiny, např. i na společnost z České republiky.

Dohoda byla podepsána na základě čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Doporučované

Nejčtenější