Novinky

Česká republika obhajovala reverse charge před europoslanci

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Reverse charge
  • Daně a cla
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček dnes vysvětloval výboru ECON Evropského parlamentu možnost využití přenesení daňové povinnosti při řešení celoevropského problému s podvody na DPH. „Usilujeme o zavedení mechanismu u plnění nad 10 000 euro v podobě dočasné výjimky pro Českou republiku. Náš pilotní projekt by mohl přinést důležitá data pro ostatní země o tom, že přenesení daňové povinnosti funguje a mohlo by být definitivním řešením v boji proti daňovým únikům,“ zdůraznil poslancům z Hospodářského a měnového výboru Martin Janeček.

„Mechanismus reverse charge nenarušuje systém DPH jako takový, pouze se mění jeden jeho prvek, aby byl odolnější a bezpečnější,“ ujišťoval Martin Janeček.

Česká republika vnímá podvody na DPH a zejména karuselové podvody jako obrovský problém. V návaznosti na ně dochází i k narušování vnitřního trhu a existuje zde i propojení s organizovaným zločinem. Jako jeden z nejefektivnějších prostředků vidí zástupci České republiky plošné zavedení reverse charge, který jako takový již existuje v rámci stávajícího systému DPH. „V České republice jsme zaznamenali pokles objemu podvodů o 98 % u komodit, kde jsme reverse charge zavedli,“ zmínil ředitel Finanční správy.

Evropská komise se již v červnu zavázala, že do konce letošního roku předloží legislativní návrh umožňující členským státům zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti, další krok bude na Evropském parlamentu. „Je třeba rychle najít řešení a jednat,“ apeloval Martin Janeček na europoslance.

Slyšení v Evropském parlamentu znovu ukázalo, že názory na reverse charge jakožto konečný systém pro řešení podvodů s DPH se liší. Nicméně udělení dočasné výjimky pro Českou republiku v podobě pilotního projektu si získalo podporu řady europoslanců.

Doporučované

Nejčtenější