Novinky

Česká republika čelí mezinárodní arbitráži, její pozice je silná

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Ministerstvo financí
  • Česká republika

Dne 2. prosince 2016 Ministerstvo financí obdrželo žalobu proti České republice od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG (dále jen „A.M.F.“) dle článku 10 odst. 2 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Tímto tato společnost oficiálně zahájila mezinárodní arbitráž. Společnost A.M.F. požaduje náhradu škody ve výši 125 173 999 USD za údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení. Tvrzená pochybení souvisí s insolvenčními řízeními z let 2005 a 2006. Majoritním společníkem A.M.F. je bývalý senátor Ing. Václav Fischer.

„Z podkladů, které máme k dispozici se domníváme, že právní pozice České republiky je silná. Proto jsme také zamítli žádost o mimosoudní vyrovnání“, uvedla k zahájené arbitráži ředitelka odboru Mezinárodní právní služby Marie Talašová.

Nejčtenější