Novinky

Zástupcem náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit se stal Tomáš Vyhnánek

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit
  • Personalistika MF
  • Personální změna
  • Ministerstvo financí

PhDr. Tomáš Vyhnánek byl dnes dle zákona o státní službě ustanoven zástupcem náměstka ministra pro řízení sekce Finanční řízení a audit. Svou funkci bude vykonávat od 2. července letošního roku až do dne obsazení služebního místa náměstka ministra na základě výběrového řízení.

Sekce Finanční řízení a audit bude i nadále pokračovat v plnění stanovených priorit. Hlavním úkolem je dokončení legislativního procesu zákona o vnitřním řízení a kontrole. Dalšími úkoly jsou pak zejména implementace centrálního nákupu státu a pokračování v agendě otevírání dat resortu financí.

PhDr. Tomáš Vyhnánek je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Má pracovní zkušenosti jak z veřejného sektoru – zastával řídící pozice na Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, tak ze soukromé sféry, kde působil jako manažer ve společnosti Deloitte a v rámci skupiny ČSOB. Na Ministerstvo financí nastoupil v roce 2014 na místo ředitele odboru Centrální harmonizační jednotka.

Doporučované

Nejčtenější