Novinky

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednoduší současný nepřehledný systém

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Kontrola
  • Vnitřní finanční kontrola
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Prezentace

Ministerstvo financí navrhuje podstatným způsobem zjednodušit a zlepšit kvalitu systému vnitřního řízení a kontrol veřejných peněz, který je dlouhodobě kritizován kraji, obcemi i Evropskou komisí. Právě kvůli jeho selhání měla Česká republika problémy s čerpáním evropských fondů. Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednodušuje současný nepřehledný systém a tím snižuje administrativní zátěž jak na straně poskytovatelů, tak i na straně příjemců dotací.

„Poskytovatelé byli v posledních letech zavaleni řadou kontrol, které se velmi často zaměřovaly na to samé a přitom nepřinášely výsledky. Zejména pro menší obce tento stav představuje neúměrnou zátěž. To se změní. Nově například rušíme duplicitní kontrolu porušení rozpočtové kázně finančními úřady,“ zdůrazňuje ministr financí Andrej Babiš.

Zásadní nedostatky v řízení a kontrole veřejných financí kritizuje i poslední výroční zpráva BIS. Za hlavní problémy veřejné správy označila mimo jiné i netransparentní rozhodovací procesy a nízkou odpovědnost úředníků. Nový zákon odstraňuje i tyto nedostatky. Konkrétně zákon jasně stanoví osoby, které budou za řízení a kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky zodpovědné.

„V České republice se potýkáme s problémem, že chybí jasně vymezená odpovědnost za vynakládané veřejné výdaje. Za stěžejní proto považuji, že návrh zákona stanoví jako povinnost tuto odpovědnost konkrétních osob v systému řízení a kontroly veřejných financí jednoznačně určit. To je pro řádné hospodaření s veřejnými prostředky klíčový předpoklad,“ dodává pověřený náměstek sekce Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek.

Kvalita hospodaření s veřejnými prostředky se zlepší rovněž díky zavedení moderních nástrojů řízení a kontroly, mezi něž patří stanovení jasných pravidel pro hodnocení projektů a důsledné uplatňování mezinárodně uznávaných standardů pro audit.

Návrh zákona byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Ministerstvo financí v rámci následujících týdnů připravuje řadu odborných kulatých stolů, na kterých detaily zákona představí a bude je s odbornou veřejností konzultovat.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější