Novinky

Vyjádření ministra financí k auditu Monitorovacího systému MMR

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Audit
  • Evropská komise

„V návaznosti na tiskové vyjádření ministryně pro místní rozvoj a na její dopis z dnešního dne, ve kterém mě žádá o nezávislé posouzení průběhu auditu, zákonnosti jeho provedení a především objektivní správnosti v něm uvedených zjištění, jsem požádal pana 1. náměstka o písemné ujištění o kvalitě a průběhu auditu a další dodatečné informace. Po jejich předložení ze strany pana 1. náměstka zvážím další postup v této věci, zároveň o tomto postupu budu informovat Evropskou komisi.

Audit probíhal podle zadání Evropské komise, nezávisle od mé osoby a plně v působnosti Auditního orgánu.“

Andrej Babiš,
ministr financí

Nejčtenější