Novinky

Veřejné výběrové řízení na prodej společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Majetkové účasti MF
  • Prodej majetku
  • Společnosti s majetkovou účastí státu
  • Veřejný sektor

Česká republika, prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, vyhlásila veřejné výběrové řízení na nabyvatele 96,5 % majetkové účasti státu ve společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., se sídlem Tovarniška 18, 8270 Krško, Slovinsko, zapsanou v obchodním rejstříku pod registračním číslem 1/0398300 u Okresního soudu Krško („VVK“). Zbylých 3,5 % akcií VVK je ve vlastnictví VVK. Organizací výběrového řízení byla pověřena společnost Ernst & Young, s.r.o. Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners působí v této transakci v roli právního poradce.

V případě zájmu kontaktujte prosím finančního poradce Ministerstva financí pro tuto transakci, kterým je společnost Ernst & Young, s.r.o., IČ: 26705338, sídlící na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika (dále jen „EY“), k rukám Štěpána Fliegera, telefon: (+420) 225 335 863, e-mail: stepan.flieger@cz.ey.com, nebo Davida Zlámala, telefon: (+420) 225 335 184, e-mail: david.zlamal@cz.ey.com.

Zájemcům bude na základě vyjádření jejich předběžného zájmu poskytnut krátký profil investiční příležitosti, podrobnosti k procesu Výběrového řízení v podobě Pravidel Výběrového řízení a dohoda o zachování důvěrného charakteru informací. Na základě podepsané dohody o zachování důvěrného charakteru informací bude potenciálním investorům zasláno detailní informační memorandum. Předpokládáme, že indikativní nabídky budou doručeny do 1. června 2015.

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo na zařazení či vyloučení jakéhokoliv zájemce v rámci Výběrového řízení nebo na změnu postupu dle svého uvážení. Ministerstvo financí si dále vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky Výběrového řízení, právo Výběrové řízení přerušit nebo zrušit a právo odmítnout všechny předložené návrhy.

Toto oznámení Výběrového řízení nepředstavuje veřejnou nabídku na uzavření smlouvy o koupi 96,5 % Akcií v majetku státu, vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ani veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů.

Doporučované

Nejčtenější