Novinky

Stanovisko MF k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí oddělení Vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Ústavní soud
  • Rozhodnutí
  • Odvod z elektřiny ze slunečního záření

Ústavní soud dne 20. ledna 2015 svým rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 2216/14 zamítl ústavní stížnost stěžovatele PT Energetická s.r.o. ve věci přezkoumání případného tzv. individuálního rdousícího efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření v řízení o stížnosti na postup plátce daně.

Ministerstvo financí je toho názoru, že individuálnímu rdousícímu efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření lze za současné právní úpravy účinně předcházet jinými postupy, jako je posečkání úhrady jiných daní, u kterých výrobci elektřiny ze slunečního záření vzniká povinnost úhrady daně. Upozornění na možnost tohoto postupu bylo dne 18. září 2014 zveřejněno na internetových stránkách finanční správy:

Jak vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu, shledává i soud uvedený postup jako přípustnou metodu k zohlednění případného rdousícího efektu odvodu v individuálních případech. Proto budou orgány finanční správy i nadále postupovat tímto způsobem.

Doporučované

Nejčtenější