Novinky

Náměstkyní pro mezinárodní vztahy se stala Lenka Jurošková

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministr financí
  • Náměstek
  • Personální změna
  • Tisková zpráva

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš jmenoval do funkce náměstkyně pro oblast mezinárodních vztahů JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D. Nová náměstkyně byla do funkce jmenována k 25. červnu 2015.

Mezi priority nové náměstkyně bude patřit jak příprava nových právních norem v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ochrany spotřebitele, tak sladění evropských finančních směrnic s českou legislativou.

Lenka Jurošková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. Na Ministerstvo financí přichází z České spořitelny, kde se zabývala problematikou restrukturalizací mezinárodních společností. Od roku 2010 přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Doporučované

Nejčtenější