Novinky

Ministr financí vyjádřil znepokojení nad přístupem Evropské komise k daňovým únikům

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva
  • Daň z přidané hodnoty
  • Evropská komise
  • Boj proti daňovým únikům
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor

Ministr financí a první místopředseda vlády Andrej Babiš zaslal dopis komisaři Pierre Moscovici, v jehož portfoliu jsou mimo jiné i daňové otázky, s dalším naléhavým apelem, aby Evropská komise věnovala více pozornosti daňovým únikům v oblasti DPH. VAT GAP zůstává dle nedávno zveřejněné studie Evropské komise velmi vysoký (v roce 2012 dosáhl téměř 165 mld. EUR a v roce 2013 již dokonce 168 mld. EUR) a Evropská komise nepodnikla za posledních šestnáct měsíců žádné kroky, přestože k tomu byla opakovaně vyzývána skupinou členských států v čele s Českou republikou.

“Fakt, že Komisař Moscovici tuto situaci komentoval slovy, že je třeba reformovat systém výběru DPH a důrazně požádal členské státy, aby v tomto směru přijaly nutné kroky, považuji za téměř absurdní”, poznamenal ministr Andrej Babiš. “O reformu, k níž je však nutná spolupráce Evropské komise, neboť oblast DPH je silně regulována právem EU, usiluji více než patnáct měsíců stejně jako o to, aby tomuto problému byla věnována odpovídající pozornost. Reakce Evropské komise na naše úsilí byly doposud spíše negativní”, doplnil.

Je stále více evidentní, že možným řešením je výrazné rozšíření možnosti uplatnit metody přenesení daňové povinnosti (reverse charge), která alespoň vůči karuselovému podvodu funguje. Tuto alternativu Evropská komise neustále odmítá a např. v tomto a minulém roce zamítla až na jedinou výjimku všechny žádosti členských států o uplatnění tohoto institutu. Jako důvod uvádí ochranu fungování jednotného trhu, bohužel však bez toho, aby nabídla jakékoliv náhradní řešení.

Postoj Evropské komise se zdá být v dlouhodobém horizontu neudržitelný, neboť nelze na jedné straně požadovat od členských států, aby zlepšily výběr DPH, který je jejich odpovědností a na druhé trvat na odmítání opatření, která jsou k dispozici. Česká republika bude i nadále pokračovat ve snaze zlepšit situaci ohledně daňových podvodů v DPH v EU, neboť věříme, že se jedná o jeden z nejvážnějších ekonomických a politických problémů tohoto regionu.

Nejčtenější