Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Finanční trh
  • Vývoj finančního trhu
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí zveřejňuje pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014, ve které shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce.

Ministerstvo financí vydalo v pořadí již desátou Zprávu o vývoji finančního trhu, jež je rezortem financí zpracovávána pravidelně jednou ročně a shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně naznačení vývojových trendů pro další období.

V roce 2014 český finanční trh opět vykázal růst, když celkový objem prostředků použitelných na finančním trhu vzrostl o 4 % na celkových cca 4,6 bil. Kč. I když nejvýznamnější položkou domácího finančního trhu nadále zůstávají depozita u úvěrových institucí, která představují 66 % všech prostředků na finančním trhu, k největšímu (téměř pětinovému) relativnímu i absolutnímu nárůstu došlo u prostředků umístěných v investičních fondech.

Pozitivním aspektem českého bankovního sektoru i nadále zůstává stabilně vysoká hodnota celkového kapitálového poměru, který v roce 2014 vzrostl na 17,8 %. Kvalita úvěrových portfolií bankovního sektoru se oproti minulému roku podstatněji nezměnila, když se podíl úvěrů v selhání pohyboval kolem hodnoty 6 %. Naopak negativní vývoj v sektoru družstevních záložen se podepsal i na poklesu tzv. celkového kapitálového poměru vykazovaného za tento dílčí sektor na 13,9 % a na růstu podílu úvěrů v selhání na 22 %.

I v roce 2014 platilo, že vysoký podíl úspor českých domácností uložených v bankovním sektoru přispívá k jeho stabilitě a snižuje závislost bank na potenciálně rizikových zdrojích mezibankovního trhu. Domácnosti v uplynulém roce zvýšily o 7 % objem svých úspor s tím, že znatelný odliv nastal od termínovaných vkladů ve prospěch vkladů netermínovaných. Dlouhodobě se české domácnosti zadlužují převážně úvěry na bydlení (69 % celkového zadlužení domácností). Během roku 2014 vzrostl počet hypotečních úvěrů o 11,6 % na 824,7 tis. smluv (resp. objem nesplacené smluvní jistiny vzrostl o 8 % na 681,4 mld. Kč), což i přes klesající úrokové sazby (meziročně o 0,7 p.b.) znamená zpomalení tempa růstu počtu smluv i zadlužení v tomto segmentu.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijního spoření využívalo na konci loňského roku 4,8 mil. účastníků, kteří měli u penzijních společností uloženo 317 mld. Kč. Hlavní index pražské burzy poklesl v průběhu roku 2014 o 4,3 %, v průběhu roku pokračoval trend poklesu obchodní aktivity, především v nejvýznamnějším segmentu akcií.

Po devíti letech byl zaznamenán vysoký růst objemu prostředků investovaných ve fondech kolektivního investování (o 21,9 %, resp. o 59 mld. Kč) a ke konci roku tak bylo ve fondech investováno 328,9 mld. Kč. Naopak sektor pojišťovnictví pokračoval ve stagnaci, a to zejména z důvodu mírného poklesu segmentu životního pojištění.

Zpráva vedle analýzy dalších oblastí finančního trhu a vládního sektoru obsahuje také výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které zasáhnou budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni. Text Zprávy o vývoji finančního trhu a jeho zkrácené znění obsahující hlavní závěry jsou k dispozici na internetových stránkách MF v části „Finanční trh“. Na konci června bude Zpráva zveřejněna také v anglické jazykové mutaci.

Dokument ke stažení - Zpráva a Stručný souhrn Zprávy:

 

Nejčtenější