Novinky

MF zvítězilo ve sporu o 6 mld. Kč kvůli internetové ruletě

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Loterie a sázkové hry
  • Sázky na internetu
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Ministerstvo financí

Česká republika zastoupená Ministerstvem financí dosáhla dne 3. listopadu 2015 u Obvodního soudu pro Prahu 1 zamítnutí žaloby ve věci žalobce CASINO Kartáč Group a.s., o náhradu škody ve formě ušlého zisku, který žalobce vyčíslil na částku převyšující 6 mld. Kč.

Žalobce se žalobou podanou v roce 2011 domáhal náhrady škody ve formě ušlého zisku z důvodu údajného nezákonného rozhodnutí spočívajícího v nepovolení provozování elektromechanické rulety prostřednictvím internetu (tzv. e-rulety).

„Jedná se o další úspěch Ministerstva financí, které tento soudní spor zvládlo plně vlastními silami,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že tyto úspěchy jsou dalším potvrzením správnosti zvolené strategie, tj. právní zastupování bez externích právníků. „Rád bych internímu týmu právního zastupování, který se na soudním řízení podílel, poděkoval za odvrácení další hrozby pro peníze daňových poplatníků“, dodal.

V minulosti bylo Ministerstvo financí nuceno využívat služeb externích advokátních kanceláří. Ministerstvu financí se však s příchodem současného vedení podařilo vybudovat chybějící samostatnou právní sekci, do které se centralizovaly veškeré právní služby ministerstva.

Jeho členové se významným způsobem podílí nejen na strategickém řízení, ale rovněž na samotném právním zastoupení v rámci soudních řízení v oblasti vnitrostátního práva. Díky tomu se podařilo významným způsobem snížit náklady a zejména zvýšit kvalitu právního zastoupení.

Nejčtenější