Novinky

MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Fiskální výhled ČR
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách listopadové vydání publikace Fiskální výhled ČR. Dokument je zaměřen především na hospodaření sektoru vládních institucí včetně mezinárodního srovnání.

Fiskální výhled vychází z říjnové Makroekonomické predikce ČR Ministerstva financí a z návrhu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2016 včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2018. V rozpočtových dokumentech se odráží program koaliční vlády, zejména pak prorůstová orientace hospodářské politiky. Nicméně vše je podřízeno cíli bezpečně udržet saldo sektoru vládních institucí nad hraniční hodnotou −3 % HDP. Pro rok 2016 je celkové saldo sektoru vládních institucí odhadováno na úrovni −1,2 % HDP a s ekonomickým růstem i poklesem strukturálního salda by se měl tento indikátor postupně zlepšovat.

Rok 2015 přinesl v oblasti fiskální politiky hned několik výjimečných událostí, především pak v oblasti investiční aktivity a výnosů státních dluhopisů. Výše investic sektoru vládních institucí je největší minimálně od roku 1995. I po zohlednění pronájmu bojových letounů JAS-39 Gripen převyšuje hodnota investic nejvyšší předkrizovou úroveň o více než 10 mld. Kč. Výrazně tomu napomohlo rychlejší využívání prostředků z evropských fondů.

Druhým fenoménem jsou rekordně nízké výnosy státních dluhopisů. Dne 28. srpna 2015 se podařilo poprvé v historii České republiky prodat na primárním trhu střednědobé dluhopisy se záporným výnosem, v čemž Ministerstvo financí v průběhu roku úspěšně pokračovalo v několika dalších historicky úspěšných tranších.

Související informace:

Nejčtenější