Novinky

Do Sněmovny míří zákon, který významně posílí postavení spotřebitele

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Spotřebitelské úvěry
 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • Zákon o spotřebitelském úvěru

Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru, připravený Ministerstvem financí.

Nový zákon uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Navrhovaný zákon nově rozšiřuje svou působnost i na tzv. mikropůjčky, tedy na menší spotřebitelské úvěry do 5 000 Kč, na které se současný zákon nevztahuje. To dnes vede k tomu, že poskytovatelé úvěrů půjčují pod 5 000 Kč s cílem vyhnout se zákonným povinnostem. „Zákon zamezí současné praxi klamání a zneužívání spotřebitelů,“ říká k zákonu ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo financí totiž novou úpravou řeší závažné a systémové problémy v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Dochází k významnému zvýšení nároků na nebankovní subjekty, které chtějí „podnikat v úvěrech“. Dosud je toto podnikání živností, kterou může vykonávat prakticky kdokoli. Živnostenské oprávnění na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru má cca 60 tisíc osob, které nelze efektivně dohlížet. Návrh klade vyšší nároky na odbornost a důvěryhodnost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů. Odbornost předpokládá složení odborné zkoušky a dosažení alespoň středoškolského vzdělání ukončeného maturitou. V neposlední řadě jsou poskytovatelé úvěrů povinni udržovat kapitál nejméně ve výši 20 miliónů Kč. Návrh zákona by tak měl tomuto segmentu finančního trhu přinést do budoucna vyšší kredibilitu. K té by mělo přispět i převedení licenčních a dohledových pravomocí na Českou národní banku.

Návrh obsahuje rovněž další prvky, které významně chrání spotřebitele. „Lidem tak přináší větší jistotu, že když budou řádně splácet úvěr, nedostanou se ze dne na den do spárů lichvářů či exekutorů a nepřijdou o střechu nad hlavou“ doplňuje Andrej Babiš. Návrh tak například zásadně snižuje smluvní pokuty při prodlení spotřebitele ze současných až 0,5 % denně z hodnoty celého kontraktu na 0,1 % denně z dlužné částky v prodlení. Navíc stanoví absolutní strop pro tyto pokuty, a to ve výši 70 % z hodnoty úvěrového kontraktu, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Schválený návrh umožňuje úvěr na bydlení předčasně splatit bez vysokých nákladů. V současnosti je dlužník obvykle citelně sankcionován, rozhodne-li se hypotéku splatit mimo dobu fixace. „Zastávám názor, že splacení dluhu nesmí být trestem,“ uvádí dále Andrej Babiš. Nově tak bude mít spotřebitel možnost splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, jako jsou dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí, které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. Zdarma pak navrhujeme rovněž jednou ročně splacení až 20 % dlužné jistiny.

Úvěr by přitom měl být podle zákona poskytnut jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dokonce dostane již zaplacené úroky zpět. Jistinu následně splatí podle svých možností.

JAK ZÁKON ZLEPŠUJE POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE?

 1. Omezuje maximální možné sankce za pozdní splátku úvěru.
 2. Umožňuje úvěr na bydlení předčasně splatit bez vysokých nákladů. Nově tak bude mít spotřebitel možnost splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích (dlouhodobá nemoc, invalidita, úmrtí), které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. Zdarma bude také 1x ročně splacení až 20 % dlužné jistiny, což již dnes odpovídá praxi některých bank.
 3. Nebude-li při poskytnutí úvěru řádně posouzena úvěruschopnost, tedy zda je spotřebitel schopen ze svých příjmů řádně úvěr splácet, je smlouva o úvěru neplatná. Při neplatnosti smlouvy nemusí spotřebitel platit žádný úrok, dokonce se mu dosud zaplacené úroky vracejí. Aby spotřebitel nabyl postižen tím, že poskytovatel nesplnil svou povinnost a nemusel ze dne na den vracet všechny půjčené peníze, za které si například pořídil vlastní dům, musí splatit pouze jistinu úvěru (bez úroků), a to podle svých možností. To znamená podle toho, jaké splátky je schopen splácet.
 4. Bude se nově vztahovat i na menší spotřebitelské úvěry (tzv. mikropůjčky). Stávající zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje na půjčky do 5 000 Kč. To vede k tomu, že poskytovatelů úvěrů půjčuje do 5 000 Kč s cílem vyhnout se zákonným povinnostem.
 5. Významně zvyšuje nároky na nebankovní subjekty pro „podnikání v úvěrech“. Dosud je toto podnikání obyčejnou živností, kterou může vykonávat prakticky kdokoli (nyní více než 60 tisíc osob), které nelze efektivně dohlížet. Návrh reguluje vstup do odvětví u zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů, klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů (maturita a odborná zkouška). Tato odbornost, resp. její úroveň je stejná pro bankovní i nebankovní prodej úvěrů. Poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěrů musí být rovněž důvěryhodný, tedy mít čistý profil (v dosavadním podnikání, trestní). Poskytovatelé úvěrů budou muset udržovat určitou úroveň počátečního kapitálu.
 6. Přesouvá licencování a dohled (ze živnostenských úřadů, resp. ČOI) nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů na orgán specializovaný pro finanční trh – na Českou národní banku. ČNB již nyní dohlíží všechny ostatní sektory na finančním trhu. Ta bude vybavena i silnějšími pravomocemi udílet při porušení zákona pokuty a jiné sankce.

 

Doporučované

Nejčtenější