Novinky

Česká republika neponese za půjčku Řecku žádná rizika

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Řecko
  • Eurozóna
  • Finanční stabilita
  • Zahraničí EU

Současný návrh, aby členské země ležící mimo eurozónu ručily za krátkodobé financování Řecku skrze Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM), Česká republika striktně podmínila právním závazkem zemí eurozóny, že země mimo eurozónu neponesou žádné riziko z možného nesplacení této maximálně tří měsíční půjčky.

ČR se po dohodě se zeměmi mimo eurozónu, mimo jiné Velkou Británií, Švédskem a Dánskem, podílí na jednání o možnosti zajištění krátkodobé půjčky pro Řecko na dobu do 3 měsíců. Pokud však Řecko půjčku nesplatí, Česká republika a další státy mimo eurozónu ztráty neponesou, neboť ty budou pokryty výnosy řeckých dluhopisů držených Evropskou centrální bankou (ECB).

Poté bude Řecko financováno z Evropského stabilizačního fondu (ESM). ESM je stabilizačním nástrojem zemí eurozóny, na kterém se ČR nijak nepodílí. Krátkodobá půjčka EFSM bude refinancována následnou půjčkou ESM, na které se podílí jen země eurozóny.

„Od počátku jsme deklarovali, že za řecké dluhy ručit nebudeme, a na tom trváme i nadále. Jednání povedeme o možnosti krátkodobé půjčky do 3 měsíců s právními garancemi toho, že Česko neponese žádná rizika,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Řecko teď potřebuje okamžité přechodné financování, neboť do 20. července musí uhradit ECB splátku svých státních dluhopisů a splatit dluh vůči MMF ve výši 7 mld. EUR. Proto jako jedinou variantu Evropská komise navrhuje použití půjčky EFSM, za jejíž nesplacení obvykle odpovídají prostřednictvím rozpočtu EU všechny země osmadvacítky. Státy mimo eurozónu vč. ČR proto svůj souhlas s půjčkou z EFSM pro Řecko striktně podmínily existencí právně závazného mechanismu, na jehož základě země mimo eurozónu neponesou žádné riziko z možného nesplacení této půjčky.

K zajištění kompenzací pro země mimo eurozónu za jejich podíl na půjčce z EFSM bude vytvořen svěřenecký účet u ECB, na který budou převedeny výnosy z držby řeckých státních dluhopisů držených ECB za rok 2014. Země mimo eurozónu budou tyto prostředky nárokovat v případě, že by došlo k nesplacení dočasné půjčky EFSM ze strany Řecka, čímž by jim vznikla povinnost odpovídat prostřednictvím rozpočtu EU za nesplacení půjčky.

Ministerstvo financí předpokládá, že tento mechanismus by měl být schválen během pátku 17. července a v pondělí by mohlo Řecko obdržet požadované peníze.

Nejčtenější