Novinky

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za první pololetí 2015 nejlepší od vstupu do unie

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Čistá pozice
  • Rozpočet EU
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Čerpání finančních prostředků
  • Čerpání prostředků z fondů EU
  • Finanční trh

V průběhu prvního pololetí 2015 obdržela České republika z rozpočtu EU rekordní příjmy ve výši celkem 150,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 23,7 mld. Kč. Česká republika v první polovině roku 2015 obdržela o 126,8 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu odvedla a výsledná čistá pozice ČR je tak za první pololetí nejvyšší od vstupu ČR do EU.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

Graf - Vývoj čisté pozice ČR vždy za první polovinu let 2006 - 2015 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR vždy za první pololetí 2006-2015 (mld. Kč) (mld. Kč)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Čistá pozice ČR 3,2 2,1 26,2 29 22,7 17,4 6,9 14,9 56,4 126,8

Za výrazně kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stál zejména výrazný nárůst čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2007-2013. Na politiku soudržnosti Česká republika celkově za první pololetí letošního roku obdržela 125,6 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily téměř 25 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb (23,5 mld. Kč).

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2015 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2015
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 125 553,21
Strukturální fondy 96 006,08
Fond soudržnosti 29 547,13
Zemědělství 24 973,72
I. pilíř* 23 599,90
II. pilíř** 1 373,82
Celkové příjmy z rozpočtu EU 150 526,93
Celkové platby do rozpočtu EU 23 698,56
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 126 828,37

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

 

Nejčtenější