Novinky

Česká republika nabídla Komisi pilotní testování širšího uplatnění reverse charge

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • ECOFIN
  • Ministerstvo financí
  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva
  • Daň z přidané hodnoty
  • Evropská komise
  • Česká republika
  • Daň

Rada ministrů ECOFIN dosáhla 6. října 2015 politické dohody o návrhu směrnice o automatické výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích (závazných posouzeních), která je součástí širší aktivity EU a OECD namířené proti nepřípustné daňové optimalizaci. První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš v této souvislosti znovu zdůraznil, že kromě ochrany základu daně z příjmů právnických osob je klíčové aktivně řešit situaci v oblasti DPH. „Na naléhavost této situace poukazuji již šestnáct měsíců a považuji za úspěch, že Komise dnes potvrdila, že DPH je nutné co nejdříve řešit,“ doplnil. Prohlášení Komise však Česká republika nepovažuje za dostatečně konkrétní, a proto požádala o vložení jednostranného prohlášení do zápisu jednání Rady ministrů.

Ministr financí Andrej Babiš rovněž připomněl, že nejvýznamnější část daňového úniku v oblasti DPH tvoří karuselový podvod. Ten může být poměrně snadno vyřešen širším použitím metody přenesené daňové povinnosti, kterou však Komise i nadále odmítá. „Nečinnost Komise považuji za alarmující. Je pro mě velkým zklamáním, že Komise zatím nepodnikla žádné kroky k otestování širšího použití této metody, než jak je to možné v současnosti, např. formou pilotního projektu, obdobně jako navrhovala v roce 2008, ale věřím, že pokud nepolevíme v našem úsilí, podaří se nám nakonec Komisi přesvědčit o tom, že námi navrhovaný postup má smysl,“ uzavřel ministr financí Andrej Babiš.

Prohlášení České republiky v zápise Rady ministrů ECOFIN:

„Česká republika souhlasí, že včasné řešení pro erozi základu daně z příjmů právnických osob a odčerpávání zisku (BEPS) jsou nutná.

Česká republika nicméně žádá Komisi, aby se v blízké budoucnosti se stejným důrazem věnovala boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Podvody na DPH ovlivňují rozpočty členských států ještě více než agresívní daňové plánování daně z příjmů právnických osob.

Při práci na definitivním režimu DPH v EU musí Komise postupovat se stejnou rázností ohledně všech alternativ včetně širšího uplatnění metody přenesení daňové povinnosti. Česká republika je připravena testovat tuto možnost prostřednictvím pilotního projektu podobného tomu, který byl připraven Komisí v roce 2008. Česká republika očekává, že Komise stanoví parametry tohoto pilotního projektu. Ideálně by Komise měla předložit příslušný legislativní návrh nejpozději v okamžiku, kdy vydá Sdělení o různých alternativách pro definitivní režim DPH.“

Doporučované

Nejčtenější