Novinky

Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Norské fondy
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EHP
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční pomoc
  • Podpora ze zahraničí
  • Norsko
  • Velvyslanec Norského království v Praze
  • Donorské země

Dne 24. 6. 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce v Praze uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ podpořená z EHP fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa a Zprostředkovatele programu - Ministerstva financí, Partnera programu – Ministerstva práce a sociálních věcí a Velvyslanectví Norského království v Praze.

Na konferenci byl představen obsah Programu CZ04, účastníci konference z řad odborné veřejnosti, státní správy a neziskového sektoru byli informováni o vyhlášené výzvě zaměřené na de-institucionalizaci péče o děti. Byl představen také obsah druhé výzvy, jejíž vyhlášení je plánováno na začátek července a již schválený projekt, realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 4 298 000 eur, tedy téměř 114 milionů korun.

Mezi hlavní výstupy Programu CZ04 patří de-institucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti, zvýšení zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a zvýšení povědomí o právech dětí a mládeže.

Více informací o programu CZ04 naleznete na www.eeagrants.cz

Doporučované

Nejčtenější