Novinky

Vývoj strategie účetnictví státu

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Účetní výkaznictví státu
  • Účetnictví státu
  • Veřejný sektor
  • Tisková zpráva
  • Náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit
  • Náměstek ministra pro daně a cla

První náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht a náměstkyně pro daně a cla Simona Hornochová plánují zahájit odbornou debatu nad dalším vývojem v oblasti účetnictví.

„Zejména v oblasti účetnictví státu je nezbytné začít diskuze nad přiblížením mezinárodním standardům pro veřejný sektor. Soukromé účetnictví se přibližuje mezinárodním účetním standardům IFRS, obdobně účetnictví státu by mělo být v souladu s mezinárodními účetními standardy pro veřejnou sféru IPSAS. Proto si myslím, že je vhodné řešit tyto dva celky více samostatně,“ uvedl náměstek Wagenknecht.

„Současně bychom rádi řešili problematiku účetnictví státu v návaznosti na vývoj státní pokladny a vnitřního řídícího a kontrolního systému dle doporučení Evropské komise. Cílem je vytvořit skutečné podmínky k zavedení účinného efektivního řízení veřejných financí. Stávající stav účetnictví veřejného sektoru dosažení tohoto cíle spíše brání,“ doplnil.

 

Mgr. Marek Zeman
ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Doporučované

Nejčtenější