Novinky

Reakce na vyjádření Miroslava Kalouska ohledně státního rozpočtu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Reakce
  • Tisková zpráva
  • Veřejné finance
  • Státní rozpočet
  • Ekonomika
  • Makroekonomika

Ministerstvo financí odmítá dnešní vyjádření poslance Miroslava Kalouska ohledně státního rozpočtu na rok 2015, které obsahuje řadu nepřesností a účelových srovnávání nesrovnatelného.
Investice ve státním rozpočtu v příštím roce meziročně vzrostou. V letech, kdy byl Miroslav Kalousek ministrem financí, byly sice investice rozpočtovány jako vyšší, ale pravidelně zůstávaly nedočerpány a navíc nikdo nehleděl na jejich efektivitu. Snahou této vlády je tuto dosavadní praxi nedůsledného čerpání výdajů ukončit a naopak konečně začít investovat do skutečně potřebných projektů, například do dopravní infrastruktury. Lze předpokládat, že i v roce 2015 budou navíc v průběhu roku navýšeny výdaje o nespotřebované výdaje z minulých let.

V oblasti výzkumu a vývoje v minulosti docházelo k značnému plýtvání, vznikaly například obří centra bez zajištěného financování a udržitelnosti a bez jasných a doložitelných výsledků. Naopak prioritou současné vlády je prosazování takových výdajů do vědy a výzkumu, které povedou k prokazatelným a dlouhodobým přínosům pro českou ekonomiku.

V oblasti provozních výdajů Miroslav Kalousek neférově porovnává aktuální čísla s jeho vlastním rozpočtovým výhledem, který však sám v roce 2013 měnil a tím sám označil za nereálné. Realita je tedy taková, že oproti rozpočtu na rok 2014 celkové provozní výdaje (bez platů) klesají přibližně o 3 mld. Kč, oproti rozpočtu Miroslava Kalouska na rok 2013 klesají o 1,3 mld. Kč a to přesto, že například rostou výdaje na provoz armády nejen v souvislosti s ukrajinskou krizí.

Pokud jde o strukturální deficit, v oficiálním fiskálním výhledu z května 2013 počítal Miroslav Kalousek pro roky 2014, 2015 i 2016 s podstatně vyšším strukturálním saldem, a to -1,8 % (2014), -2,1 % (2015) a -2,4 %(2016). Proti oficiálně deklarovaným plánům Miroslava Kalouska je tedy současný plán výrazně úspornější. Aktuální makroekonomická predikce Ministerstva financí totiž počítá pro rok 2014 s deficitem 1,2 %, v roce 2015 s deficitem 1,8 % a v roce 2016 pak 1,7%.

Celkové výdaje státního rozpočtu jsou meziročně vyšší z důvodu podpoření spotřeby obyvatel v podobě například zvýšení důchodů, plateb do zdravotnictví, či platů učitelů nebo policistů. Hospodářská politika Nečasovy vlády naopak vedla k hospodářskému útlumu, poklesu reálných příjmů především sociálně slabších skupin a poklesu spotřeby domácností. Deficit státního rozpočtu je však letos díky politice současné vlády, například lepšímu výběru daní, výrazně nižší než rozpočtovaný, a to až o 30 mld. Kč. Deficit na rok 2015 ve výši 100 mld. Kč je také nižší, než deficit, který v loňském roce navrhoval Miroslav Kalousek ve výši 110 mld. Kč.

Návrh Miroslava Kalouska na snížení výdajů o 20 mld. by nutně znamenal např. snížení důchodů nebo plateb do zdravotnictví.

Doporučované

Nejčtenější