Novinky

Program na podporu sociálního začleňování menšin a Kampaň proti rasismu s alokací 30 milionů Kč byl zahájen

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • EHP-fondy
  • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
  • Norské fondy
  • Zahraničí EHP
  • Zahraničí mimo EU
  • Dotace
  • Podpora ze zahraničí

Dne 26. března 2014 se konala Zahajovací konference Programu CZ05 „Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ a předem definovaného projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“, financovaných z EHP fondů 2009 - 2014. Konference se zúčastnili zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze, Ministerstva financí (Národní kontaktní místo a zprostředkovatel programu) a Úřadu vlády ČR – Agentury pro sociální začleňování (předkladatel předem definovaného projektu). V rámci programu CZ05 bude realizován jeden předem definovaný projekt, jehož překladatelem je Agentura pro sociální začleňování. Výše zmíněný projekt, jehož alokace je stanovena v maximální výši 29 759 997 Kč, byl schválen dne 13. března 2014. Projekt se zaměřuje především na posílení sociální a ekonomické soudržnosti na státní, regionální i lokální úrovni. Projekt rovněž reaguje na narůstající výskyt projevů extremismu, rasismu a násilí z nenávisti mezi mladými lidmi, často zaměřených na Romy, zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Realizace projektu přispěje především k posílení společenské podpory pro zavádění inkluzívních politik a pro potírání projevů extremismu a rasismu.

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Doporučované

Nejčtenější