Novinky

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2015

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí Tiskového oddělení

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Poslanecká sněmovna
 • Veřejné rozpočty

Dnes byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2015 jsou plánovány ve výši 1 118,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2015 pak 1 218,5 mld. Kč. Saldo státního rozpočtu 2015 je plánováno ve výši 100 mld. Kč, což představuje pokles o 12 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014.

V rámci dnes schváleného rozpočtu jsou vytvořeny základní předpoklady pro naplnění hlavních politických a ekonomických priorit, mezi které patří například:

 • rozšíření výstavby a obnova dopravní infrastruktury, modernizace průmyslu, snižování energetické náročnosti vyráběných produktů a podpora vývozu zboží a služeb,
 • zefektivnění činnosti státní správy a zabezpečení podmínek pro její fungování,
 • vytvoření účinnějších řídících a kontrolních systémů hospodaření k zajištění odstranění všech forem nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a posílení činnosti proti všem formám korupce a hospodářské kriminalitě,
 • účelnější využívání evropských fondů,
 • zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti,
 • zajištění kapacit pro předškolní, školní i další vzdělávání, zabezpečení změny systému financování regionálního školství a podpora technických učebních oborů,
 • zlepšení efektivity výběru daní a cel, zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů,
 • dodržení Maastrichských ekonomických kritérií

Doporučované

Nejčtenější