Novinky

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí Tiskového oddělení

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Monacké knížectví
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce

V minulých dnech byla v Monaku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech.

Za českou stranu dohodu podepsala paní Marie Chatardová, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Monackém knížectví, a za monackou stranu pan José Badia, ministr zahraničních věcí a spolupráce. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k vybraným daním stanoveným právními řády smluvních stran.

Přínosem uzavřené dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní. Informace získané na základě této dohody mohou být také využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti jako tzv. operativní informace.

Jedná se o další účinný nástroj, na jehož základě je možné prověřit, jestli příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn. Nezáleží tedy na tom, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Česká republika tímto reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem. Doposud bylo sjednáno třináct návrhů dohod o výměně informací. Dohoda s Monackým knížectvím je zatím posledním z nich, která dospěla do fáze schvalovacího procesu nutného k ratifikaci prezidentem.

Doporučované

Nejčtenější