Novinky

Ministr financí se v Berlíně setkal se svým německým protějškem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Německo
  • Zahraniční sektor
  • Andrej Babiš
  • Zahraničí EU
  • Zahraničí mimo EU

Ministr financí Andrej Babiš se v pondělí 12. května setkal se spolkovým ministrem financí Wolfgangem Schäublem. Na schůzce, která se uskutečnila v Berlíně, ministři jednali o situaci na Ukrajině a možném postupu EU v oblasti sankcí vůči Rusku, včetně možných dopadů těchto kroků na ekonomiky EU, Ukrajiny a Ruska. Dalšími tématy jednání byly fiskální politika obou zemí, priority v daňové oblasti a investicích, řízení státních podniků a postavení České republiky v rámci EU.

Ministr financí Andrej Babiš na schůzce ocenil německou fiskální disciplínu, kterou pokládá za vzor pro Českou republiku. Zároveň však upozornil na negativní dopady restriktivní fiskální politiky České republiky v minulých letech, a to zejména vzhledem k výraznému snížení investic do dopravní infrastruktury s nepříznivými dopady na aktivitu investorů, mobilitu obyvatelstva a zaměstnanost. Ministři v této souvislosti podpořili možnost zorganizovat společné tematické zasedání vlád obou zemí zaměřené na dopravní infrastrukturu a zprostředkování zkušeností SRN s fungováním zákona o liniových stavbách, který podle Wolfganga Schäubleho pomohl s rozvojem infrastruktury ve spolkových zemích bývalé NDR.

Andrej Babiš dále prezentoval úsilí nové vlády zlepšit vnímání ČR v EU a snahu vystupovat vůči EU jednotně. V této souvislosti Wolfgang Schäuble ocenil roli ČR v EU a přivítal dosavadní kroky nové české vlády.

Doporučované

Nejčtenější