Novinky

Ministerstvo financí nabídlo možnost zapojení do prověrky hospodaření všem resortům

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Audit
  • Interní audit
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření resortu
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Spolupráce s institucemi

S možností zapojení do prověrek hospodaření oslovilo Ministerstvo financí všechny koaliční resorty dopisem prvního náměstka Lukáše Wagenknechta dne 27. března na úrovni prvních náměstků. Není tudíž pravda, že by nabídka ze strany Ministerstva financí na ostatní resorty nepřišla.

„Nechápu reakce koaličních ministrů. Nabídli jsme všem možnost zapojit se do prověrek hospodaření. Reagoval pouze resort MPSV, který konstatoval, že bude prověrku realizovat sám. Ministerstvo zdravotnictví, které se dotázalo, kdo bude audit realizovat a Ministerstvo kultury, které nebylo schopné po upřesnění dodat potřebná data,“ uvádí Lukáš Wagenknecht.

Na kritiku, že audity jsou, pouze marketingovým tahem, uvádí: „I nadále budeme zveřejňovat zjištěné nedostatky a samozřejmě přijdeme i s řešením. Nevidím důvod, proč bychom měli zůstávat pouze u těchto výsledků. Jde nám především o nápravu dosavadního stavu,“ dodává Wagenknecht.

Na prověrce hospodaření pracoval tým pod vedení prvního náměstka Lukáše Wagenknechta složený z pěti zaměstnanců ministerstva a z pěti studentů, kteří práci vykonávali zdarma v rámci stáže. Tento tým zkontroloval 1200 obchodních případů, 600 000 faktur v hodnotě 300 mld. Kč v období od března do konce května. U obchodních případů v hodnotě 16 mld. Kč zjistil, že k nim nebyly publikovány zakázky v rejstříku veřejných zakázek. Příčinou může být, že jsou propláceny na základě historických smluv uzavřených před rokem 2006, nebo byly realizovány prostřednictvím zakázek malého rozsahu, přičemž byl celkový limit pro podlimitní zakázky překročen.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější