Novinky

MF pořádá IV. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Mezinárodní konference
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži

Ministerstvo financí pořádá ve dnech 30. – 31. října 2014 čtvrtý ročník mezinárodní konference „Investment Treaty Arbitration Conference“ věnované problematice řešení sporů mezi zahraničními investory a státy. Konference je celosvětově unikátní platformou, která na mezinárodní arbitráže pohlíží pohledem žalovaných států. V letošním roce se zaměřuje na téma praktických aspektů řešení investičních sporů.

“Jde o další způsob, jak získat pro Ministerstvo financí cenné know-how bez pomoci externích advokátů. Jsem potěšen, že se nám podařilo vzbudit zájem a důvěru tolika států, jejichž zástupci na konferenci vystoupí,“ uvedl k dnes zahájené konferenci ministr financí Andrej Babiš.

První den konference je určen pro zástupce států, kteří mají zkušenosti s mezinárodními arbitrážemi, a uznávané odborníky ze strany akademiků, praktikujících advokátů i rozhodců z celého světa. Hlavní příspěvek přednese Meg Kinnearová, generální tajemnice Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů při Světové bance ve Washingtonu D.C. O dalších tématech promluví řada zkušených odborníků, jako jsou například Christoph Schreuer, Mark Kantor a Anna Joubin-Bretová. Na první den konference je zaregistrováno 135 účastníků z 27 zemí.

Program druhého dne je určen pouze pro zástupce jednotlivých států a přispěje k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností s vedením arbitrážních sporů. Druhého dne se konference zúčastní 40 zástupců států z 18 různých zemí.

Doporučované

Nejčtenější