Novinky

Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Boj proti daňovým únikům
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Andrej Babiš
  • Podpis dohody

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a velvyslanec Pákistánské islámské republiky v České republice Tajammul Altaf Chughtai dnes podepsali Smlouvu mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma státy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu dojednat. Sjednání smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Jde o smlouvu komplexní, upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech příjmů.

Smlouva současně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a pojmenování a napomáhá rovněž při zamezení případných daňových úniků a podvodů.

Při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Doporučované

Nejčtenější