Novinky

ČR a Lichtenštejnské knížectví podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí Tiskového oddělení

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Smlouva
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Boj proti daňovým únikům
  • Lichtenštejnské knížectví
  • Česká republika

První místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš a místopředseda vlády Lichtenštejnska Thomas Zwiefelhofer dnes podepsali Smlouvu mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na hospodářské vztahy mezi oběma státy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění mezi oběma státy dojednat.

Sjednání uvedené smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Jde o smlouvu komplexní, upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů a majetku.

Smlouva současně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a pojmenování a napomáhá rovněž při zamezení případných daňových úniků a podvodů.

Při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

Doporučované

Nejčtenější