Novinky

Vítězství v arbitráži s ECE

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic

Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala náhrady škody ve výši cca 1,8 miliard Kč s úroky z důvodu údajného zmaření její investice do výstavby obchodního centra Galerie Liberec. Mezinárodní rozhodčí tribunál se sídlem v Paříži rozhodl, že Česká republika nijak neporušila dohodu na ochranu investic mezi Českou republikou a Německem, a nárok na náhradu škody zamítl v plném rozsahu. Investor bude České republice muset uhradit většinu nákladů na právní zastoupení a vedení arbitráže. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti uložené v rozhodčím řízení Ministerstvo financí k odůvodnění rozhodčího nálezu nemůže poskytnout bližší podrobnosti.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější