Novinky

Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a organizovanému zločinu

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

 • Boj proti "praní špinavých peněz"
 • Boj proti korupci
 • Dotace
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Tisková zpráva
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor

Česká republika, jako jeden z nových členských států EU, získala od Švýcarska finanční příspěvek v celkové výši 109,78 mil. CHF (cca 2,2 mld. Kč) na snížení ekonomické a sociální nerovnosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě podepsání posledních zbývajících dohod mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí budou posíleny kapacity Policie České republiky v boji proti korupci a organizovanému zločinu a rovněž budou podpořeny projekty v oblasti sociálních služeb pro seniory.

Policejní prezidium získalo prostřednictvím devíti projektů celkem více než 205 mil. Kč na zkvalitnění vybavení a činnosti Policie ČR. Díky tomu získá Policie ČR například nejmodernější informační technologie určené k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, či doposud chybějící tréninkové zařízení pro výcvik speciálních policejních jednotek zaměřených na boj s organizovaným zločinem, včetně terorismu. „Jednou z priorit ČR, stejně jako ostatních rozvinutých demokratických zemí, je ochrana obyvatel proti všem formám organizovaného zločinu“, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Těší mě, že Program švýcarsko-české spolupráce na české národní úrovni vhodně doplňuje podporu právě i v těchto oblastech, které nejsou vůbec nebo jsou jen částečně kryty z dotací EU“, dodal.

Prostředky budou použity například na tyto projekty Policejního prezidia ČR:

 • Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě – Projekt umožní zefektivnění vyšetřovacích postupů v oblasti odčerpávání výnosů z trestné činnosti, vyšetřování trestné činnosti na úseku evropských fondů a v oblasti porušování celního režimu.
 • RELIEF- mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování drogových deliktů – Cílem je účinnou změnou taktiky, zavedením nových prostředků a modernizací technologie podpořit boj proti organizovanému zločinu, a to zejména mezinárodnímu obchodu s drogami.
 • Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek – Vybudování multifunkčního zařízení k výcviku speciálních policejních jednotek pro boj s mnohostranným rizikem organizovaného zločinu. Jeho součástí bude mj. trenažér pro nácvik leteckých operací.

V rámci Partnerství bylo využito 100 % prostředků určených pro ČR, a to prostřednictvím 30 individuálních projektů, 2 programů a 6 fondů. Všechny projekty již vstoupily do realizační fáze, která potrvá nejdéle do roku 2017. Více informací včetně všech schválených projektů naleznete:

 • Program švýcarsko-české spolupráce: zde

Doporučované

Nejčtenější