Novinky

Stanovisko MF k šetření NKÚ v oblasti „Státní pokladny“

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Státní pokladna
  • Tisková zpráva
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor
  • Kontrola

Ministerstvo financí se vždy snažilo urychlit spuštění systému Státní pokladny tak, aby bylo možné co nejdříve dosáhnout úspor vyplývajících ze zlepšení řízení likvidity státu. Státní pokladna zamezí tomu, aby si stát musel krátkodobě půjčovat a platit úroky, zatímco některé státní organizace disponují prostředky na svých účtech.

Nárůst výdajů programu oproti původnímu záměru je dán především dodatečným zahrnutím výdajů na aplikační a bázovou podporu, prodloužením programu o rok a doplněním o předpokládané výdaje na další rozvoj po dobu trvání programu. Jinými slovy, částka z roku 2005, kterou uvádí NKÚ, nezahrnuje řadu služeb, aktualizací a funkcí.

Některá z pochybení zjištěná kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu byla identifikována ministerstvem již v průběhu realizace projektu a byla průběžně řešena.

K prodloužení původního harmonogramu přistoupilo MF po dohodě s dodavatelem v létě 2009 na základě zkušeností z prvních 6 měsíců realizace projektu. Součástí dohody bylo i řešení průběžného financování dalších etap projektu formou záloh. Poskytnutí záloh umožnilo MF akceptovat vždy až úplné funkční celky a v rámci komplikovaných jednání o pokračování projektu odvrátilo hrozbu znehodnocení dosud vynaložených prostředků a zmaření celého projektu. Objem poskytnutých záloh neznamenal navýšení ceny dodávky.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější