Novinky

Půl miliardy korun pro české zdravotnictví z Norského fondu

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

 • Dotace
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Norské fondy
 • Norsko
 • Podpora ze zahraničí
 • Tisková konference
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EHP
 • Zahraniční pomoc
 • Zahraniční sektor
 • Prezentace
 • Videoblog
Aktualizováno 22. 8. 2013
 • Zveřejněn Záznam ze zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009-2014 - ze dne 21.8.2013

Zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 – 2014

Dnes se v Psychiatrické nemocnici Bohnice uskutečnila zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Velvyslanectví Norského království v Praze. Na konferenci představili program potenciálním žadatelům a dalším zainteresovaným subjektům. Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 19 180 000 EUR, tedy téměř půl miliardy korun.

„Jedná se o další pokračování dlouhodobé spolupráce s norskou stranou, které si velmi vážíme a považujeme ji za úspěšnou,“ uvedla náměstkyně ministra financí Eva Anderová. Ta dále uvedla, že Norsko sice není členem Evropské unie, ale požívá jejích smluvních výhod. Z toho důvodu financuje projekty v nových členských státech EU se zaměřením na zlepšení kvality života, odstraňování sociálních rozdílů a posilování bilaterální spolupráce mezi Norskem a Českou republikou.

„Jsem rád, že se norští partneři rozhodli věnovat prostředky na projekty právě v oblasti zdravotnictví. Cílem je zkvalitnění psychiatrické péče financováním nových rehabilitačních metod a podpora preventivních aktivit pro zlepšení zdraví dětí. Příjemci se stanou veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace působící v oblasti zdravotnictví, které oběma skupinám významně pomáhají,“ řekl Jan Bodnár, ředitel odboru evropských fondů na Ministerstvu zdravotnictví.

Více informací o programu naleznete na www.norwaygrants.cz nebo www.mzcr.cz

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí MF

Související informace

Přehrajte si, prosím:

Doporučované

Nejčtenější