Novinky

Podmínky MF pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • ROP Severozápad
  • Ústecký kraj
  • Karlovarský kraj

Na dnešní schůzce za účasti ministra financí Jana Fischera, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného, předsedy Výboru RRRS SZ Petra Navrátila a ředitelky úřadu Jany Havlicové byl odsouhlasen návrh podmínek ministra Jana Fischera pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad.

Na dnešní schůzce za účasti ministra financí Jana Fischera, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného, předsedy Výboru RRRS SZ Petra Navrátila a ředitelky úřadu Jany Havlicové byl odsouhlasen návrh podmínek ministra Jana Fischera pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad.

Podmínky MF budou ROP Severozápad sděleny dopisem ministra financí. Mimo jiné je v nich uvedeno, že Ústecký kraj a Karlovarský kraj společně uhradí ze svého rozpočtu částku celkem 906 milionů Kč (v rozdělení ÚK 597,6 mil. Kč a KK 307,8 mil. Kč). MF zároveň nabídlo oběma krajům bezúročnou návratnou finanční výpomoc s dobou splatnosti do roku 2020.

Zbývající část finanční korekce (požadované ze strany EK) ve výši 1,160 mld. Kč bude vypořádána zapojením finančních prostředků z účtu Národního fondu Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj pod podmínkou, že v rámci regionů ROP Severozápad dojde k navýšení národního veřejného spolufinancování projektů ROP Severozápad nad rámec povinných 15% minimálně ve výši této zbývající korekce. K dnešnímu dni MF souhlasí s obnovením možnosti vyhlašování nových výzev v rámci programu ROP SZ.

MF oceňuje změny v personálním obsazení řídícího orgánu ROP Severozápad a žádá krajské zástupce ve Výboru Regionální rady, aby zajistili, že se podobná situace, kvůli které byla vyměřena korekce Evropské komise, již nebude opakovat.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější