Novinky

Ministr financí požádal ČEZ, a.s. o externí audit k prodeji společnosti I & C Energo a.s.

Mgr.Ondřej Jakob
Mgr.Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

  • Audit
  • ČEZ
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Soukromý sektor
  • Spolupráce s institucemi
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Kontrola

Ministr financí Miroslav Kalousek jako zástupce majoritního akcionáře společnosti ČEZ, a.s. dnes odeslal dopisy předsedovi představenstva a generálnímu řediteli ČEZ, a.s. Danielu Benešovi a předsedovi dozorčí rady ČEZ, a.s. Martinu Romanovi s žádostí o prověření prodeje společnosti I  & C Energo a.s. petrochemické skupině MOL.

Ministr financí Miroslav Kalousek požádal generálního ředitele o zajištění vypracování externího auditu k posouzení účelnosti a efektivnosti tohoto prodeje včetně toho, zda představenstvo společnosti postupovalo a rozhodovalo o tomto prodeji s péčí řádného hospodáře.

Předsedu dozorčí rady, která je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, vyzval k prověření účelnosti a efektivnosti prodeje a postupu představenstva.

Poté, co ministr financí obdrží obě tyto zprávy, sdělí k této záležitosti své stanovisko.

Doporučované

Nejčtenější