Novinky

Ministerstvo financí vydává nový makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Veřejný sektor
  • Státní rozpočet
  • Veřejné rozpočty
  • Soukromý sektor
  • Legislativa

Na mimořádný ekonomický vývoj v ČR v průběhu 1. pololetí 2013 reaguje MF zpracováním makroekonomického rámce návrhu SR na rok 2014 mimo standardní termín zveřejnění makroekonomické predikce.

V 1. čtvrtletí 2013 reálný HDP překvapivě silně mezičtvrtletně klesl o 1,3 % a naopak ve 2. čtvrtletí vzrostl o 0,6 %. Ekonomika tak vystoupila z rok a půl trvající recese.

Makroekonomický rámec vychází z toho, že rizika spojená s dluhovou krizí ve vybraných zemích eurozóny jsou v krátkodobém výhledu utlumena v souvislosti s příslibem ECB intervenovat na trhu státních dluhopisů a spuštěním mechanismu ESM. Nadále však scénář počítá s rizikem přelivu recese jižních zemí eurozóny do dalších zemí EU. Zatímco v 1. čtvrtletí 2013 bylo možné pozorovat stagnaci HDP v Německu a dále např. zpomalující růst HDP v Polsku či na Slovensku, situace ve 2. čtvrtletí se významně zlepšila, neboť evropská ekonomika jako celek vystoupila z recese. Slabý výkon vnějšího prostředí v 1. čtvrtletí a jeho zlepšení ve 2. čtvrtletí se zrcadlily ve vývoji zahraničního obchodu české ekonomiky. To spolu s chováním některých konjukturálních indikátorů vede k mírnému optimismus pro 2. pololetí 2013. Scénář rovněž i nadále počítá s mírnou nedůvěrou domácích ekonomických subjektů, což se odráží zejména ve vývoji tvorby hrubého fixního kapitálu. V tabulce je shrnuta predikce hlavních makroekonomických indikátorů.

Hlavní makroekonomické indikátory (na základě dat k 10. 9. 2013)
    2010 2011 2012 2013 2014
          Aktuální predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,2 -1,1 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,7 0,2 0,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,2 0,7 0,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -2,7 -4,8 -0,3
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP proc. body, s.c. 0,6 1,9 1,4 0,6 0,5
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,4 0,8 0,8
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,5 1,1
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,3 7,6
Objem mezd a platů (domácí koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,5 1,0 2,5
Podíl BÚ na HDP % -3,9 -2,7 -2,5 -1,9 -1,6
Předpoklady:            
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 25,8 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let) % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,0 2,2
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 108 103
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,2 1,1

 Zdroj: ČSÚ, ČNB, Eurostat, MMF, propočty MF.

Domníváme se, že vlivem slabé domácí poptávky v roce 2013 ekonomika celkově klesne o 1,1 %. V roce 2014 pak predikujeme její růst o 1,3 %. Ten bude souviset s oživováním vnějšího prostředí s pozitivním dopadem na vývoj zahraničního obchodu a rovněž s mírným oživením domácí poptávky, především z důvodu růstu spotřeby domácností a tvorby hrubého kapitálu.

Prostor pro makroekonomickou stabilizační politiku je omezen možnostmi proticyklické fiskální politiky v ČR vzhledem k přetrvávajícím strukturálním deficitům veřejných rozpočtů. Podobně je tomu i u monetární politiky, kde je základní úroková sazba centrální banky téměř na nulové úrovni.

Fiskální cíle pro roky 2013 a 2014 ve formě poměru deficitu k HDP 2,8 %, resp. 2,9 % se nemění.

S ohledem na přetrvávající nejistoty vývoje vnějšího prostředí a nižší důvěru domácích subjektů ve vývoj ekonomiky ČR jsou rizika predikce vychýlena směrem dolů.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější