Novinky

Zdravotnické prostředky a DPH v příštím roce

Mgr.Ondřej Jakob
Mgr.Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

 • Zdravotnictví
 • Tisková zpráva
 • Daň z přidané hodnoty
 • Zákon o DPH
 • Veřejný sektor
 • Zdravotnické prostředky
 • Snížená sazba DPH
 • Základní sazba DPH

V reakci na nepřesnosti, které v poslední době zaznívají v médiích, uvádíme, které zdravotnické prostředky bude kvůli souladu s právem EU nutno převést do základní sazby DPH, a na které se naopak bude stále vztahovat snížená sazba.

V současné době je projednáván vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů, tzv. protischodkový balíček. Návrh, kromě jiného, mění i zákon o DPH. Jedná se především o zvýšení sazeb o 1 procentní bod po období tří let (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015). Zařazení zboží a služeb do snížené nebo základní sazby daně se nemění, s výjimkou přeřazení dvou skupin zboží ze snížené do základní sazby DPH.

Těmito skupinami zboží jsou dětské pleny a některé zdravotnické prostředky, jejichž dosavadní zařazení do snížené sazby DPH je podle názoru Evropské komise v rozporu s legislativou Evropské unie. V souvislosti se zahájeným řízením o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči ČR bylo tedy připraveno jejich přeřazení do základní sazby. Účinnost je navržena od 1. ledna 2013.

Položky, na které se bude vztahovat snížená sazba, jsou následující:

 • u plen pouze ty, které se považují za pomůcky pro péči při inkontinenci
 • u zdravotnických prostředků pouze ty výrobky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, včetně jejich oprav. Tyto výrobky jsou vymezeny právními předpisy upravující zdravotnické prostředky. Například se jedná o:
  • krycí materiál (gázy, obvazy)
  • výrobky pro diabetiky (glukometry, jehly, senzory)
  • pomůcky pro zrakově a sluchově postižené (slepecké hole, sluchadla)
  • pomůcky pro pohybově postižené (vozíky, kočárky, protézy)
  • stomatologické výrobky (korunkové náhrady, fixní můstky)
  • ortopedické pomůcky a přístroje (berle, chirurgické pásy)

Pro účely stanovení sazby DPH přitom není důležité, zda je výrobek hrazen z veřejného zdravotního pojištění či nikoli. Kompletní informace naleznete v této aktualitě k novele zákona o DPH.

Nejčtenější