Novinky

Vybráni kandidáti na generální ředitele EGAP a ČEB

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • ČEB
  • Exportní a garanční pojišťovací společnost
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Na funkce generálních ředitelů Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB) byli dnešního dne členy dozorčí rady navrženi Ing. Jan Procházka na pozici člena představenstva a generálního ředitele EGAP a Ing. Jiří Klumpar na pozici člena představenstva a generálního ředitele ČEB. Tento návrh musí být v souladu s platnými zákony a stanovami společností předložen České národní bance (ČNB) k vyjádření souhlasu a po uplynutí 21 dnů projednán a rozhodnut na dozorčích radách obou společností.

Do výběrového řízení se přihlásilo 13 zájemců v případě EGAP a 11 zájemců v případě ČEB. Výběr probíhal ve třech kolech, kdy do užšího kola postoupili v případě EGAP pět kandidátů a v případě ČEB čtyři kandidáti. Do samého finále výběru, které proběhlo dnešního dne, postoupili již pouze dva zájemci a mezi nimi proběhl konečný výběr. V případě EGAP byl druhým finalistou současný finanční náměstek generálního ředitele Ing. Milan Šimáček a v případě ČEB byl finalistou Ing. Michal Bakajsa, současný obchodní náměstek generálního ředitele.

V případě kladného stanoviska ČNB by oba dva nominovaní kandidáti mohli nastoupit do své funkce v první polovině prosince 2012.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější