Novinky

Sněmovnou prošel návrh Ministerstva financí na posílení ochrany spotřebitele

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

  • Ochrana spotřebitele
  • Spotřebitelské úvěry
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zákon o spotřebitelském úvěru

Poslanecká sněmovna PČR dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona připravený Ministerstvem financí, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru.

„Naším cílem je zamezit neférovým praktikám, ke kterým dochází na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. Schválený návrh zajistí posílení ochrany spotřebitelů i principů odpovědného úvěrování,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

V reakci na časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování těchto úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Mnohem detailněji bude upraven i vztah mezi zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. „Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti,“ řekl náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

Spotřebitel se může svých práv v otázce spotřebitelských úvěrů domáhat u finančního arbitra. Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč.

Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat příslušnou směrnici EU. Touto směrnicí se upravují dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) spotřebitelského úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.).

Ministr financí však upozorňuje, že sebelepší legislativní úprava sama o sobě spotřebitelům nepomůže, pokud u nás bude přetrvávat nízká finanční gramotnost: „Pouze dobře informovaný a finančně gramotný spotřebitel může činit odpovědná rozhodnutí týkající se nejen spotřebitelského úvěru, ale jakékoliv finanční služby.“

Ministerstvo financí působí jako koordinátor aktivit státu, neziskových organizací i účastníků trhu v oblasti finančního vzdělávání, u vybraných projektů pak vystupuje v roli odborného garanta nebo konzultanta. Pracovníci Ministerstva financí se aktivně účastní např. projektu zaměřeného na zvyšování socioekonomických dovedností realizovaného Fondem dalšího vzdělávání.

V současné době MF také připravuje další formy komunikace s veřejností, aby se potřebné informace dostaly ke všem ohroženým skupinám obyvatel. Vzhledem k tomu, že informace ke zvýšení finanční gramotnosti se zveřejňují „roztříštěné“ v různé podobě i kvalitě na různých místech, MF připraví specializovaný internetový portál, který bude potřebné informace soustřeďovat, a jehož prostřednictvím bude MF též varovat před různými neférovými praktikami. Ke zvyšování finanční gramotnosti bude MF využívat i sociálních sítí. Zároveň bude usilovat o to, aby bylo možné v příštím programovém období (2014-2020) směřovat více prostředků z evropských fondů na tyto účely.

Nejčtenější