Novinky

Rozpočtová stabilizace umožnila financovat část státního dluhu již v tomto roce

Rozpočtová stabilizace umožnila financovat část výpůjční potřeby 2013 již v tomto roce

Mgr.Ondřej Jakob
Mgr.Ondřej Jakob tiskový mluvčí MF

Vydáno

  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Státní dluhopisy
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2013. Důvěryhodnost České republiky díky pokračující rozpočtové stabilizaci a příznivé podmínky na trhu umožnily výhodně financovat část výpůjční potřeby roku 2013 již v roce letošním.

V průběhu roku 2012 tak došlo k navýšení rezervy financování státního dluhu o cca 65 mld. Kč. „Česká republika si tím vytvořila dostatečný „polštář“ pro případ neočekávané nestability na trzích v následujícím roce, ačkoli navýšení rezervy opticky zvyšuje hrubý státní dluh v roce letošním,“ uvedl Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku. V letech 2013 až 2015 se prozatím nepočítá se zvyšováním této rezervy.

V roce 2013 bude podíl financování na zahraničních trzích činit maximálně 40 % plánované roční výpůjční potřeby. Krátkodobý státní dluh se bude podílet na celkovém maximálně ve výši 25 %, patrně však nepřekročí 20 %. Průměrná doba do splatnosti se bude pohybovat v rozmezí 5 – 6 let, přičemž nyní dosahuje 5,7 let.  

Ke konci roku 2012 dosáhne podíl spořicích státních dluhopisů na celkovém státním dluhu 3,4 %, což lze považovat jednoznačně za úspěch projektu přímého prodeje státních dluhopisů jako nabídky alternativy pro spoření českých domácností. „V roce 2013 plánujeme prodat spořicí státní dluhopisy ve výši 20 až 40 mld. Kč, což znamená čistou emisi ve výši 12,5 až 32,5 mld. Kč,“ řekl ředitel Pavelek.

V „předvánoční“ emisi byly dnešního dne vydány spořicí státní dluhopisy ve jmenovité hodnotě 30 mld. Kč. Na  jejich úpisu se fyzické osoby podílely naprostou většinou (cca 27 mld. Kč), zbytek nakoupily právnické osoby. Potěšující je zájem cca 50 obcí, které do spořicích dluhopisů investovaly necelou miliardu korun. Statistika dle jednotlivých nabízených typů  je v následující tabulce:

Tabulka č.1:

Statistika prodaných spořicích státních dluhopisů v "předvánoční" emisi

Diskontovaný

8 453 686 071 ks

 28%

Prémiový

11 537 026 559 ks

 38%

Kuponový

1 794 329 575 ks

 6%

Reinvestiční

7 362 659 133 ks

 25%

Proti-inflační

834 418 829 ks

 3%

 

Podrobné statistiky této emise budou zveřejněny v průběhu ledna. 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější