Novinky

Podpis Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Dvojí zdanění
  • Daňové úniky
  • Kajmanské ostrovy

Dne 26. října 2012 podepsala Česká republika mnohostrannou Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“) a Protokol k ní. Téhož dne byla podepsána také Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Cílem přistoupení k Úmluvě je posílení efektivity správy daní a zvýšení daňové disciplíny. Česká republika tak reaguje na boj proti daňovým únikům a související nutnost posílení a zrychlení mezinárodní spolupráce při správě daní. Podpisem Dohody s Kajmanskými ostrovy Česká republika usiluje o posílení vzájemné výměny informací i se státy a jurisdikcemi s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“). „Jedná se o další významné kroky v boji proti daňovým únikům. Nepoctivci budou mít zase o něco těžší život,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Úmluva má oproti bilaterálním smlouvám tu výhodu, že je především multilaterálním nástrojem. Pokud určitý stát Úmluvu podepíše, Česká republika s ním již nebude muset sjednávat bilaterální smlouvy za účelem výměny daňově relevantních informací. Úmluvu podepsalo již 38 států. Podle Úmluvy bude mít daňová správa možnost získat informace např. o příjmech a majetku českých daňových subjektů v zahraničí, včetně např. informacích o pohybu a zůstatcích finančních prostředků na bankovních účtech. Úmluva umožní využít všechny možné formy správní spolupráce, jako například výměnu informací, souběžná daňová šetření či přítomnost na daňových šetřeních v zahraničí.

Dohoda s Kajmanskými ostrovy umožňuje dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější