Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Deficit veřejných financí
  • Fiskální výhled ČR
  • Hrubý domácí produkt
  • Makroekonomika
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Oproti říjnovým notifikacím, kdy jsme odhadovali deficit vládního sektoru 3,2 % HDP, je odhad letošního deficitu vyšší o mimořádné vlivy tzv. korekcí ve vybraných operačních programech (0,3 % HDP) a formální promítnutí finanční kompenzace církvím (1,5 % HDP). Zde se jedná nikoli o promítnutí skutečné hotovostní platby, ale pouze o dopad účetní metodiky.

Zákon o majetkové narovnání s církvemi začne platit již v letošním roce, proto je potřeba tuto skutečnost promítnout do deficitu roku 2012. Daná skutečnost však má v roce 2012 nulový dopad do veřejného dluhu, protože fakticky se kompenzace bude splácet po dobu třiceti let.

Kompenzace je účetně považována za jednorázovou operaci, která se pro potřeby výpočtu strukturálního salda (vládní politikou ovlivněný deficit bez vlivu hospodářského cyklu a jednorázových, přechodných opatření) a fiskálního úsilí (snižování strukturálního salda) nebere v úvahu. Přijetí tohoto zákona tak neovlivní doposud prezentované úsilí o snižování deficitu.

V následujícím roce by měl deficit dosáhnout 2,9 % HDP. Deficity pro roky 2014 a 2015 byly odhadnuty na 2,7 % a 2,4 % HDP. Evropská komise by tak měla s ČR ukončit postup při nadměrném schodku v řádném termínu.

Po razantním snížení strukturálního schodku v roce 2011 a dalším očekávaném fiskálním úsilí v roce 2012 bude fiskální politika v letech výhledu (2013-2015) prakticky neutrální. Drobné rozvázání konsolidační strategie umožňuje alespoň částečně podpořit českou ekonomiku v době předpokládaného oživování. Tento přístup je mj. v souladu s doporučeními mezinárodních institucí, jako jsou MMF nebo OECD.

Současný střednědobý výdajový rámec vlády reflektuje zhoršený makroekonomický výhled, který se odráží v nižším naplnění daňových příjmů a počítá s uplatněním řady stabilizačních opatření na výdajové i příjmové straně veřejných rozpočtů. Celková výše diskrečních opatření v letech výhledu postupně klesá z 0,9 % HDP v roce 2013 až na 0,4 % HDP v roce 2015, v průměru 0,6 % HDP ročně.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

 

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější