Novinky

MF zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci ČR

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Hrubý domácí produkt

Česká ekonomika prochází od 2. poloviny roku 2011 mělkou recesí, v níž pravděpodobně po zbytek letošního roku zůstane. V průběhu roku 2013 by však mělo docházet k postupnému oživování ekonomické aktivity.

Pro letošní rok počítáme s poklesem HDP o 1,0 %, v roce 2013 by se ekonomický výkon mohl zvýšit o 0,7 %. Ekonomika by měla být tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu, záporně by pak k růstu měla přispívat konečná spotřeba a v roce 2012 též tvorba hrubého kapitálu.

Pro rok 2012 počítáme s růstem spotřebitelských cen okolo 3,3 %, v roce 2013 by pak měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,1 %. Vývoj spotřebitelských cen bude významným způsobem ovlivněn změnami sazeb DPH.

Trh práce by měl být se zpožděním negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací. Zaměstnanost, která by v letošním roce měla stagnovat, by v roce 2013 mohla poklesnout o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti (dle metodiky VŠPS odlišné od metodiky užívané Úřadem práce) by měla vykazovat tendenci k mírnému růstu – oproti loňským 6,7 % by letos měla dosáhnout 6,9 %, v roce 2013 pak 7,3 %. Růst objemu mezd a platů by se v tomto a příštím roce mohl pohybovat okolo 2 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl mírně přesáhnout hranici 1 %, což by oproti předchozím letům představovalo výrazné zlepšení.

Rizika predikce zůstávají vychýlena směrem dolů. Hlavní riziko i nadále představuje další vývoj dluhové krize v eurozóně, jejíž vyostření nelze do budoucna zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EA/EU, ČR nevyjímaje. S ohledem na skutečnost, že stále není jasné, jaké sazby DPH budou platit v dalších letech, vychází tato predikce z předpokladu zvýšení sazeb DPH na 15 % a 21 % k 1. 1. 2013

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Související tabulka:

Hlavní makroekonomické indikátory
  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Aktuální predikce Minulá predikce

Hrubý domácí produkt

růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 -1,0 0,7 1,7 -0,5 1,0

Spotřeba domácností

růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,6 -3,0 -0,5 -0,6 -2,2 0,1

Spotřeba vlády

růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,7 -1,1 -1,3 -1,7 -2,8 -0,8

Tvorba hrubého fixního kapitálu

růst v %, s.c. -11,5 0,1 -0,9 -0,6 0,3 -0,9 -1,0 2,0

Příspěvek ZO k růstu HDP

p.b., s.c. 0,8 0,9 2,7 1,8 1,0 2,7 1,2 0,7

Deflátor HDP

růst v % 1,9 -1,7 -0,8 1,3 0,9 -0,8 1,5 1,1

Průměrná míra inflace

% 1,0 1,5 1,9 3,3 2,1 1,9 3,2 2,2

Zaměstnanost (VŠPS)

růst v % -1,4 -1,0 0,4 0,0 -0,2 0,4 -0,3 -0,2

Míra nezaměstnanosti (VŠPS)

průměr v % 6,7 7,3 6,7 6,9 7,3 6,7 7,0 7,2

Objem mezd a platů (dom. koncept)

růst v %, b.c. -2,1 -0,4 2,3 2,0 2,1 2,3 1,9 2,5

Poměr BÚ k HDP

% -2,4 -3,9 -2,9 -1,3 -1,2 -2,9 -2,2 -2,6
Předpoklady:                  

Směnný kurz CZK/EUR

  26,4 25,3 24,6 25,1 24,9 24,6 25,3 25,2

Dlouhodobé úrokové sazby

% p.a. 4,7 3,7 3,7 2,9 2,7 3,7 3,4 3,5

Ropa Brent

USD/barel 62 80 111 113 115 111 112 108

HDP eurozóny (EA12)

růst v %, s.c. -4,4 2,0 1,4 -0,5 0,3 1,5 -0,3 0,6

 

Související dokument:

  • Makroekonomická predikce České republiky - říjen 2012 

Nejčtenější