Novinky

Bez změn v DPH by se deficit za rok 2012 prohloubil o cca 15 mld. Kč

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Inkaso
  • Veřejný sektor
  • Deficit veřejných financí

V médiích se opakují mylné názory o tom, že zvýšení snížené sazby DPH vedlo k poklesu inkasa této daně. Podrobná čísla však dokazují, že bez této změny by se deficit veřejných rozpočtů v roce 2012 zvýšil o necelých 15 mld. Kč. Zároveň se při meziročním srovnávání zcela ignoruje vliv změny legislativy v minulém roce.

Ten je zcela patrný z měsíčního inkasa v letech 2011 a 2012. Novela zákona o DPH účinná od dubna roku 2011 posunula okamžik uplatnění daně na vstupu, což vedlo k velkému nárůstu inkasa daně v květnu 2011. To negativně ovlivnilo meziměsíční srovnání v květnu. Pokud bychom tento mimořádný vliv zohlednili, inkaso DPH by do října meziročně vzrostlo o 5 %.  Jednorázový výpadek v květnu ve srovnání s loňským rokem by měl být postupně vyrovnán v následujících měsících, čemuž vývoj v červenci až říjnu nasvědčuje.

Tabulka č. 1

Inkaso DPH pro veřejné rozpočty v mld. Kč
2011 2012 index
leden 43,9 45,1 102,7%
únor -5,3 -4,4  
březen 17,9 17,8 99,1%
duben 39,5 42,1 106,6%
květen 15,6 4,8 30,6%
červen 23,9 23,0 95,8%
červenec 39,9 42,5 106,3%
srpen 4,3 6,8 156,2%
září 21,1 21,9 103,8%
říjen 42,0 44,0 104,7%
celkem 243,0 243,4 100,2%


Z analýzy spotřeby v jednotlivých sazbách DPH, vycházející z údajů v daňových přiznáních, jednoznačně vyplývá, že zvýšení nižší sazby z 10 % na 14 % nemůže být ani jednou z hlavních příčin výpadku inkasa. Zatímco zvýšení snížené sazby vyvolalo jen relativně malý pokles spotřeby a inkaso vzrostlo, spotřeba zboží a služeb v základní sazbě se prudce propadla. Pokud bychom vycházeli z toho, že spotřebitelé vydali ve sledovaném období o 10,2 mld. Kč více na DPH ve snížené sazbě, pak by zvýšení snížené sazby vysvětlovalo pokles spotřeby v základní sazbě o cca 140 mld. Kč asi z pouhých 7 %, a to nebereme v úvahu např. nominální růst příjmů. Je tedy zcela zřejmé, že cca 93 % výpadku je zapříčiněno jinými faktory, jako např. snížením důvěry v ekonomice, situací v eurozóně apod.

Tabulka č. 2

DPH z údajů v daňových přiznáních v mld. Kč
inkaso snížená sazba inkaso základní sazba tržby snížená sazba tržby základní sazba
leden až srpen 2011 41,8 142,5 460,0 855,2
leden až srpen 2012 52,0 119,0 423,4 714,1
 index 124,3% 83,5% 92,0% 83,5%


Z výše uvedeného vyplývá, že bez změn v DPH v tomto roce by se schodek veřejných rozpočtů prohloubil o necelých 15 mld. Kč. Přes jistou skepsi ohledně využitelnosti tzv. Lafferovy křivky pro simulování výběru DPH je zřejmé, že se jsme se nedostali napravo od pomyslného Lafferova bodu, jak se v médiích mylně opakuje, kdy zvýšení sazby způsobí pokles inkasa. Naopak stále se pohybujeme v levé části tzv. Lafferovy křivky, kdy růst sazby o 40 % zvýšil inkaso o 24,3 %. Ministerstvo přitom nikdy nepočítalo s tím, že by toto inkaso rostlo o proporciálních 40 %.

Ladislav Minčič,
náměstek ministra financí pro daně a cla

Nejčtenější