Novinky

Švýcarské partnerství pomáhá i Moravskoslezskému kraji

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Moravskoslezský kraj
  • Veřejný sektor

Dotace z Evropské unie nejsou jedinými evropskými prostředky, které proudí do České republiky. Další čerpáme například na základě Programu švýcarsko-české spolupráce, který má na starosti Ministerstvo financí. Švýcarská strana se rozhodla podpořit především strukturálně postižené regiony s vysokou nezaměstnaností, jako je Moravskoslezský kraj.

„Švýcarsko není členem EU, nicméně využívá jejích smluvních výhod, a proto se s Unií dohodlo, že poskytne podporu novým členským státům. Ta má za cíl přispět ke snížení sociálních a hospodářských rozdílů. Tuto podporu samozřejmě vítáme a velmi si ji ceníme,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Většina podpořených projektů byla již vybrána, nyní začne fáze čerpání prostředků a realizace projektů. Při výběru měla konečné slovo švýcarská strana. Prostředky budou směřovány především do oblasti dopravní infrastruktury, sociální péče a podpory podnikání.

Dopravní podnik města Ostrava obdrží více než 120 milionů korun na výstavbu trolejbusových a tramvajových tratí, rekonstrukci tramvajových nástupišť a úpravy přestupního terminálu.

Velká pozornost je věnována péči o seniory a postižené občany. Asi 90 milionů Kč bude použito na modernizaci Domova pro seniory v Opavě, Bílovci a Frýdlantu nad Ostravicí. Charita Ostrava obdrží zhruba 30 milionů Kč na zkvalitnění služeb pro seniory i rekonstrukci jejich objektů. Slezská diakonie Ostrava bude moci využít cca 25 mil. Kč na rekonstrukci budovy pro těžce postižené pacienty s potřebou péče v nepřetržitém režimu. Díky příspěvku na masérské centrum v Havířově vznikne sedm pracovních míst pro zdravotně postižené. 

Dalším projektem, financovaným švýcarskými partnery, je Inostart se zaměřením na podporu začínajících malých a středních podnikatelů, a to v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. „Právě začínající drobní podnikatelé mají často problém získat úvěr u běžných komerčních bank, proto podpora spočívá ve zvýhodněných zárukách  se zapojením státní Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ upozornil ministr Kalousek. Na tuto podporu je vyčleněno asi 200 mil. Kč.

Více informací včetně schválených projektů naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí:

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější