Novinky

Česká republika obdrží z fondů EHP a Norska více než 3,2 miliardy korun

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Tisková zpráva
  • Norsko
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní konference

Dne 1. října 2012 se v Praze konala Zahajovací konference EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014 za účasti zástupců donorských zemí, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví paní Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein a velvyslance Norského království pana Jense Eikaase.

V rámci aktuálního období obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. EUR, tedy přibližně 3,2 mld. Kč. „Této podpory si velmi vážím a věřím, že pomůže rozvoji regionů v České republice. Za mimořádně prospěšné považuji zejména projekty v oblasti zdravotnictví se zaměřením na děti a v oblasti péče o kulturní bohatství,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podpora je rozdělena do 15 programů, zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí či děti a mladiství. Důležitými oblastmi podpory jsou mimo jiné také ochrana kulturního dědictví a rozvoj občanské společnosti. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od konce roku 2012.

Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě. Detailní informace jsou k dispozici v přiložené brožuře a na www.eeagrants.cz nebo www.norwaygrants.cz.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější