Novinky

Česká republika dosáhla nejnižšího výnosu eurobondu v historii

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Eurobondy
  • Financování státního dluhu
  • Sekundární trh
  • Státní dluhopisy
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Dne 1. října 2012 Česká republika úspěšně vydala desetileté státní dluhopisy ve jmenovité hodnotě 750 mil. euro, s výnosem 2,871 %, a se splatností v roce 2022. “Jedná se o historicky nejnižší výnos, kterého ČR dosáhla na veřejném zahraničním finančním trhu,” uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Zároveň jde o historicky nejnižší výnos desetiletého dluhopisu, kterého dosáhla jakákoli země střední a východní Evropy.

„Svědčí to o mimořádné důvěře, které se Česká republika těší díky úsporné politice vlády a snižování deficitu veřejných financí. O tuto důvěru však můžeme velmi rychle přijít, pokud by se s rozpočtovou konsolidací přestalo,“ upozornil ministr Kalousek.

Jedná se již o druhou tranši dané emise. První tranše těchto dluhopisů byla vydána v únoru letošního roku ve výši 2 mld. euro. Důvodem pro znovuotevření emise byl velký zájem investorů o dluhopisy vydané v rámci první tranše na sekundárním trhu. Mandát vedoucích manažerů byl společně udělen bankám Barclays Capital, Česká spořitelna (Erste Group), SG CIB a UniCredit.

Jan Gregor, náměstek ministra financí, řekl: “Tato transakce umožní České republice dosáhnout výjimečně příznivých podmínek pro emisní činnost. Přispěje k dalšímu snížení nákladů na financování státního dluhu, a tím i k úsporám ve státním rozpočtu. Rychlé provedení transakce ukazuje také na pokrok, kterého jsme dosáhli v rámci řízení státního dluhu z hlediska schopnosti rychlé reakce na neustále se měnící podmínky na finančním trhu. V neposlední řadě nás velice těší kvalita zúčastněných investorů napříč Evropou, Asií i ze Spojeného království.”

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Statistika prodeje

Dle typu investora:    v anglické verzi

 

 Graf - Statistika prodeje - Dle typu investora

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku

Geograficky:     v anglické verzi

 

 Graf - Statistika prodeje - Geograficky

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku

 

Doporučované

Nejčtenější