Novinky

Změna sazby DPH snížení meziročního výnosu nezpůsobila

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Daň z přidané hodnoty
  • Meziroční výnos
  • Inkaso
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Snížená sazba DPH

K tématu výběru DPH se na několika tiskových konferencích vyjadřoval ministr financí i předseda vlády. Ministerstvo financí proto musí zopakovat, že hypotéza o přímé souvislosti mezi zvýšením základní sazby DPH a meziročním poklesu výnosu této daně, je nepravdivá. Vzhledem k tomu, že některá média tuto argumentaci dosud nezaznamenala, znovu uvádíme následující fakta.

V dubnu 2011 začala platit změna zákona o dani z přidané hodnoty, která nově nařizovala plátcům daně z přidané hodnoty fyzicky disponovat daňovým dokladem, pokud chtěli nárokovat vratku daně. Tato změna způsobila výraznou meziroční změnu inkasa, která se projevila abnormálně vysokým výběrem daně v květnu minulého roku. Je tedy zavádějící porovnávat inkaso daně pouze za prvních sedm měsíců roku. V prvních čtyřech měsících roku bylo inkaso meziročně vyšší a teprve díky inkasu za měsíc květen se meziročně propadlo celkové inkaso daně. Lze tedy očekávat, že v dalších měsících se tento trend bude pomalu měnit (například červencové měsíční inkaso bylo ve srovnání s loňskem o 2,5 mld. Kč vyšší).

Dalším důležitým faktorem je změna celkového ekonomického vývoje. Reálná hospodářská situace v ČR se liší od dřívějších makroekonomických odhadů. Navíc mají spotřebitelé obavy z budoucího ekonomického vývoje zemí EU, které jsou provázány s českou ekonomikou, a proto domácnosti spoří a odkládají spotřebu. Důkazem je meziroční růst inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který svědčí o růstu vyplácených mezd. Důvodem šetření, resp. odkládání spotřeby je zřejmě opatrnost spotřebitelů.

Z analýz výnosu daně z přidané hodnoty vyplývá, že zvýšení snížené sazby daně nevedlo ke zmenšení objemu prodeje zboží a služeb podléhajících nové 14% sazbě. „Výnos“ této sazby neklesl, naopak se v souladu s předpoklady ministerstva meziročně zvýšil. Poklesl naopak výnos z položek, které jsou zdaněny základní sazbou daně z přidané hodnoty. Výše základní sazby je v ČR srovnatelná se sousedními státy (Slovensko a Rakousko 20 %, Německo 19 % a Polsko 23 %). Úvahy o vlivu přeshraničních nákupů na letošní inkaso daně tak můžeme zúžit na položky podléhající základní sazbě daně, jejíž výše však zůstala beze změny, takže pravděpodobné důvody přeshraničních nákupů nebudou daňového původu.

I když u zvýšení sazby nelze čekat poměrné navýšení výnosu kvůli působení četných dalších faktorů, dostupné údaje jednoznačně vyvracejí tvrzení, že by pouhé zvýšení snížené sazby DPH vedlo k meziročnímu propadu inkasa této daně.

Ladislav Minčič
I. náměstek ministra financí

Nejčtenější