Novinky

Evropská komise dnes České republice obnovila proplácení dotací

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Akční plán
 • Česká republika
 • Evropská komise
 • Evropský fond regionálního rozvoje
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Operační program
 • Regionální rozvoj
 • Tisková zpráva
 • Úřad vlády
 • Dotace

Evropská komise (EK) dnes Českou republiku informovala o obnovení proplácení dotací z evropského fondu regionálního rozvoje. EK tak pozitivně posoudila několikaměsíční úsilí Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády a jednotlivých řídících orgánů. O splnění Akčního plánu informovala Česká republika Evropskou komisi oficiálně 29. června 2012.

Ministerstvo financí bylo odpovědné za opatření týkající se oblastí auditu a nesrovnalostí, zejména šlo o kroky související s centralizací pověřených auditních subjektů na Ministerstvo financí a s urychlením nápravy nesrovnalostí.

V některých operačních programech jsou však dále řešeny individuální problémy nesouvisející s Akčním plánem a podmínky pro odblokování těchto plateb jsou předmětem jednání s EK.  V tuto chvíli má Ministerstvo financí připraveny žádosti o platbu do EK v hodnotě 460 milionů eur, tedy necelých 12 miliard korun. Pokud dojde k obnovení plateb i u operačních programů s individuálními problémy, mohla by Česká republika do konce roku obdržet ještě zhruba další 2,5 - 3 miliardy eur (64 - 77 miliard korun).

Jan Gregor
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty

Doporučované

Nejčtenější